Ett varmt tack till sommarfestivalens publik!

11.9.2023

Sommaren 2023 Turku Sea Jazz uppnådde 2000 besökare och vi sålde omkring 200 biljetter mer än i fjol. Vi är speciellt glada att publikens ålder varierade så mycket: enligt vår deltagarenkät besöktes festivalen av personer i åldern 20 till 85 år. En tredjedel av festivalpubliken besökte festivalen för första gången, och en stor del kom för att programutbudet var så intressant.

Konsertresan till Själö får mycket tack för att den anses vara en upplevelse i sig. Den har också uppmärksammats i internationella musikmedier. Vår publik upplever att festivalens värden är mycket viktiga; arbetet med att skydda Östersjön betonas speciellt mycket i våra svar. Det är härligt att konstatera att vi är på rätt spår! Det är en bra utgångspunkt för att jobba vidare med siktet inställt på nästa sommar.